Our services


Pakalpojumi

Piedāvājums Latvijas tūrisma nozares uzņēmējiem.
Ja Jūs esat ieinteresēti ar poļu tūristu (individuālu vai grupās) apkalpošanu, lūdzam kontaktēties ar mums. Mūsu mērķis ir popularizēt Latviju un uzsākt darbību, lai palielināt tūrisma kustību no Polijas uz Latviju.

Piedāvājam:

  • Jūsu tūrisma piedāvājuma attēlošana tūrisma izstādēs, nozaru tikšanās, paneļu tikšanās, kas ir cikliski organizēti Polijā
  • Latvijas popularizāciju internētā: varam sagatavot mājas lapu par Latviju poļu valodā, lai popularizēt tūrisma izbraukumus no Polijas
  • Bez tam, gribam palīdzēt Polijas un Latvijas firmām uzsākt sadarbību, ar tūrisma nozares sevišķu ievērošanu.


image
Offer

Offer for Latvian businessmen operating in the tourism industry.
Please contact us, if you are interested in serving Polish tourists, both individual and in organised groups. Our purpose is to promote Latvia as the tourist destination and we are going to take measures aimed at increasing the number of Polish tourists visiting Latvia.

We can offer you:

  • presenting your tourist offer during tourist fairs, sector meetings, panel meetings and other cyclic tourist sector events in Poland
  • promoting Latvia via the Internet: we are creating the educational site on Latvia in Polish, where we will promote visits by Polish tourists to Latvia
  • We also want to facilitate Polish and Latvian companies establish cooperation, with the special emphasise on tourism industry.


image
Oferta

Oferta dla łotewskich przedsiębiorców branży turystycznej.
Jeśli są Państwo zainteresowani w obsłudze polskich turystów (indywidualnych oraz grup zorganizowanych) prosimy o nawiązanie z nami kontaktu. Naszym celem jest promocja turystyczna Łotwy oraz podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ruchu turystycznego z Polski na Łotwę.

Proponujemy:

  • prezentowanie Państwa oferty turystycznej w ramach targów turystycznych, spotkań branżowych, spotkań panelowych odbywających się cyklicznie w Polsce
  • promocję Łotwy poprzez internet: w tym celu tworzymy stronę edukacyjną o Łotwie w języku polskim, w celu propagowania wyjazdów turystycznych z Polski
  • Ponadto chcemy pomagać polskim i łotewskim firmom w nawiązywaniu kooperacji, ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej.


image